top of page

Mjölken från våra kor

Mjölk är inte bara mjölk, en del är mjölk är från Jerseykor. Endast 1% av alla

kor i Sverige är av rasen Jersey och på vår gård har vi bara Jerseykor.
 

Jersey mjölk och glass från vår gård har ett beta-kasein genotyp A2. 

Detta är något vi har avlat och DNA testat för i många år. A2 mjölken 

kommer från kor som har A2A2 genotyp för beta-kasein

(en proteinfraktion i mjölken). 

 

Historiskt producerade mjölkkor enbart mjölk med beta-kasein A2, men

de flesta moderna mjölkkor idag har genotypen A1. Du kan inte smaka,

lukta, eller se skillnaden mellan A1 och A2 mjölk.

 

I Danmark marknadsförs A2 mjölk som "urmjölken". 

 

Vår gårdsproducerade glass innehåller A2A2 beta kasein!

Namnlöst-1.png
Namnlöst-1.png
Namnlöst-1.png
Namnlöst-1.png
Namnlöst-1.png
image-1.php.jpeg
bottom of page