Horda Jersey

Vi älskar vårt jobb och våra djur.

Från den dagen då vi valde att satsa på Jerseykor har vi haft en vision

om att utveckla och förädla en egen produkt. Mjölken från våra kor är

unik och vi har valt att förädla den till en egen gårdsproducerad glass.

Vår glass
  • Facebook - Vit Circle

Horda Jersey, Horda, 342 63 Moheda, Sweden